Decentralisatie vraagt om een multi-disciplinaire benadering

De decentralisaties raken vele aspecten van dienstverlening en bedrijfsvoering. Maar ook de wijze waarop inwoners, vrijwilligers- en professionele organisaties en overheden met elkaar omgaan. Slim samenwerken gaat alleen als je wat er gevraagd wordt op een frisse manier bekijkt: niet vanuit een vakgebied of koker, maar multidisciplinair.

netwerk Trotz

Het netwerk TrotZ is een verzameling van gepassioneerde professionals die dit vraagstuk op een multidisciplinaire manier benaderen. Deze ‘friskijkers’ hebben ruime  kennis van en ervaring met vraagstukken binnen het sociale domein. Zij hebben hun sporen verdiend in de werkgebieden

 • WMO
 • Participatie
 • Jeugdzorg
 • Zorgverzekering
 • Proces- en Informatiemanagement
 • Financiën en ICT

Dit netwerk versterkt elkaar bij het bedenken van innovatieve oplossingen voor vragen die gesteld worden bij de voorbereiding en uitvoering van de veranderingen in het sociaal domein.

 

expertise plus

Als u één van onze leden van het netwerk inschakelt om uw expertise te versterken, weet u dat ieder van ons direct de meerwaarde van deze multidisciplinaire denktank achter zich heeft staan.

Wij werken door het hele land, maar komen eens per maand samen om onderling of met anderen kennis te delen.

 

interactieve sessies

Een sterk netwerk dat frequent informatie uitwisselt, deelt en visie vormt met haar leden. In een aantal interactieve sessies stellen we in co-creatie een ‘roadmap’ op die alle aspecten van de decentralisaties raakt. Per sessie diepen we een onderwerp vanuit onze verschillende invalshoeken en ervaringen uit. Via onze website delen we onze inzichten met u.

De volgende onderwerpen staan gepland:

 • Regie en Governance: datum wordt nog vastgesteld
 • Burgerkracht en doe-democratie: datum wordt nog vastgesteld
 • Informatiehuishouding en ICT: datum wordt nog vastgesteld
 • Opdrachtgeverschap en opdrachtnermerschap: datum wordt nog vastgesteld
 • Toegang en klantcontact: datum wordt nog vastgesteld